نقش قانون در آمریکا
نقش قانون
۲۳ مهر ۱۳۹۸
آیا واقعاً آمریکا بهترین کشور روی زمین است؟
۲۳ مهر ۱۳۹۸
 

گزارش VICE از

ایالت آراکانزاس بدترین جا برای اجاره نشینان در آمریکا

ویدئوهای لنز آمریکا
 
 


 

در این ویدئو گزارش VICE از وضعیت اجاره نشینان در ایالت آراکانزاس آمریکا را مشاهده می کنید. آراکانزاس یکی از ایالت های آمریکاست که در آن هیچ ضمانتی برای سکونت شهروندان وجود ندارد. در این ایالت نه تنها هیچ قانونی صاحب خانه ها را ملزم به تعمیر و نوسازی خانه هایشان نمی کند بلکه براساس قانون عدم تخلیه ، اگر مستاجر تنها یک روز اجاره خود را دیر بدهد صاحب خانه می تواند حکم تخلیه خانه را دریافت کند و مستاجر تنها 10 روز مهلت دارد تا خانه را تخلیه کند. بر اساس این قانون عدم تخلیه خانه می تواند جریمه ای برابر 100 دلار به ازای هر روز و 90 روز زندان داشته باشد.


 

 
 
آخرین ویدئوها: