انتخاب های بی ملاحظه، توافق های بد و تحریک های خطرناک
۱۲ مهر ۱۳۹۸
بیانیه جدید مهاجرتی ترامپ؛ تعلیق ورود مهاجران فاقد بیمه سلامت به آمریکا
۱۳ مهر ۱۳۹۸
اخبار و رویدادهای جاری

مجلس آمریکا کاخ سفید را به ارسال اسناد استیضاح ملزم کرد

رئیسان سه کمیته امور خارجی، نظارت و اصلاحات و اطلاعات در احضاریه‌ای به سرپرست دفتر رئیس جمهوری آمریکا خواستار ارسال اسناد کلیدی مربوط به تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ شدند.
تاریخ:13مهر 1398

رئیسان سه کمیته امور خارجی، نظارت و اصلاحات و اطلاعات در احضاریه‌ای به سرپرست دفتر رئیس جمهوری آمریکا خواستار ارسال اسناد کلیدی مربوط به تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ شدند.

در نامه "الیوت انگل"، "الیجاه کامینگز" و "آدام شف" آمده است: در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه ، از رئیس جمهوری ترامپ پرسیده شد آیا او با تحقیقات استیضاح مجلس نمایندگان همکاری خواهد کرد یا خیر که در پاسخ گفت من همیشه همکاری می کنم.

این سه عضو ارشد مجلس نمایندگان افزوده اند: ادعای رئیس جمهوری ترامپ کاملاً نادرست است. کاخ سفید از تعامل یا حتی پاسخ دادن به درخواست‌های متعدد در ارسال داوطلبانه اسناد مورد تقاضای کمیته‌های ما امتناع کرده است.

رئیسان سه کمیته نظارت و اصلاحات، امور خارجی و اطلاعات ادامه داده اند: بعد از گذشت تقریباً یک ماه از سنگ اندازی، به نظر می رسد که رئیس جمهوری راه مقاومت، مانع تراشی و پوشاندن حقیقت را انتخاب کرده است.

در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ ، کمیته‌ها نامه پیگیری را ارسال کردند که در آن هشدار داده شد که اگر کاخ سفید به بی اعتنایی به درخواست آنها ادامه دهد، روسای کمیته ها مجبور خواهند شد روند اجباری را در نظر بگیرند و آنها مهلت جدیدی را از ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ تعیین کردند. کاخ سفید این درخواست را هم نادیده گرفت.

در دوم اکتبر ۲۰۱۹ الیجاه کامینگز رئیس کمیته نظارت و اصلاحات به اعضای این کمیته یادداشتی داد که می خواهد احضاریه صادر کند اگر کاخ سفید به نادیده گرفتن درخواست‌ها ادامه دهد. کاخ سفید هیچ سندی را مهیا و ارسال نکرده است.

رئیسان سه کمیته تاکید کرده اند: عمیقا متاسف هستیم که رئیس جمهوری ترامپ ما و کشور را در این شرایط قرار داده است اما اقدامات او هیچ انتخابی را جز صادر کردن احضاریه برای ما باقی نگذاشته است.

گزارشی از: ایرنا

مطالب مرتبط

اخبار و رویدادهای جاری

مجلس آمریکا کاخ سفید را به ارسال اسناد استیضاح ملزم کرد

رئیسان سه کمیته امور خارجی، نظارت و اصلاحات و اطلاعات در احضاریه‌ای به سرپرست دفتر رئیس جمهوری آمریکا خواستار ارسال اسناد کلیدی مربوط به تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ شدند.
تاریخ:13مهر 1398

رئیسان سه کمیته امور خارجی، نظارت و اصلاحات و اطلاعات در احضاریه‌ای به سرپرست دفتر رئیس جمهوری آمریکا خواستار ارسال اسناد کلیدی مربوط به تحقیقات استیضاح دونالد ترامپ شدند.

در نامه "الیوت انگل"، "الیجاه کامینگز" و "آدام شف" آمده است: در کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه ، از رئیس جمهوری ترامپ پرسیده شد آیا او با تحقیقات استیضاح مجلس نمایندگان همکاری خواهد کرد یا خیر که در پاسخ گفت من همیشه همکاری می کنم.

این سه عضو ارشد مجلس نمایندگان افزوده اند: ادعای رئیس جمهوری ترامپ کاملاً نادرست است. کاخ سفید از تعامل یا حتی پاسخ دادن به درخواست‌های متعدد در ارسال داوطلبانه اسناد مورد تقاضای کمیته‌های ما امتناع کرده است.

رئیسان سه کمیته نظارت و اصلاحات، امور خارجی و اطلاعات ادامه داده اند: بعد از گذشت تقریباً یک ماه از سنگ اندازی، به نظر می رسد که رئیس جمهوری راه مقاومت، مانع تراشی و پوشاندن حقیقت را انتخاب کرده است.

در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۹ ، کمیته‌ها نامه پیگیری را ارسال کردند که در آن هشدار داده شد که اگر کاخ سفید به بی اعتنایی به درخواست آنها ادامه دهد، روسای کمیته ها مجبور خواهند شد روند اجباری را در نظر بگیرند و آنها مهلت جدیدی را از ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ تعیین کردند. کاخ سفید این درخواست را هم نادیده گرفت.

در دوم اکتبر ۲۰۱۹ الیجاه کامینگز رئیس کمیته نظارت و اصلاحات به اعضای این کمیته یادداشتی داد که می خواهد احضاریه صادر کند اگر کاخ سفید به نادیده گرفتن درخواست‌ها ادامه دهد. کاخ سفید هیچ سندی را مهیا و ارسال نکرده است.

رئیسان سه کمیته تاکید کرده اند: عمیقا متاسف هستیم که رئیس جمهوری ترامپ ما و کشور را در این شرایط قرار داده است اما اقدامات او هیچ انتخابی را جز صادر کردن احضاریه برای ما باقی نگذاشته است.

گزارشی از: ایرنا

مطالب مرتبط