آیا واقعاً آمریکا بهترین کشور روی زمین است؟
۲۳ مهر ۱۳۹۸
براساس قانون اساسی آمریکا، برده داری هنوز هم می تواند قانونی باشد!
۲۳ مهر ۱۳۹۸
 

گزارش HBO از

ارزیابی وضعیت سلامت روانی ترامپ

ویدئوهای تحلیلی
 


 

 

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت فزایندۀ آمریکایی‌ها معتقدند رئیس‌جمهور ترامپ «معقول» نیست. بسیاری از روان‌شناسانِ سرشناس با این عقیده موافقند. یکی از این روان‌شناسان علناً و جدل‌آمیزانه برای ترامپ اختلال شخصیتی خودشیفتگی تشخیص داده است و دیگری از ویدئوهای رئیس‌جمهور استفاده می‌کند تا به دانشجویانش این اختلال را بیاموزد. آیا جامعۀ روانشناسان مته به خشخاش گذاشته است یا مردم باید هشدار آن‌ها را جدی بگیرند؟


 
 
آخرین ویدئوها: