بحران مهاجران در مرزها؛تبعات مداخلات آمریکا در آمریکای مرکزی
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
دونالد ترامپ و جان بولتون بر سر لغو تحریم‌های ایران مشاجره کرده بودند
۲۳ شهریور ۱۳۹۸
 

گشتی در سوپرمارکت های آمریکا و بررسی قیمت ها

ویدئوهای لنز آمریکا
 
 


 

در این فیلم به بررسی قیمت ها در فروشگاه "سیو مارت" در "گرس ولی ، کالیفرنیا" می پردازیم تا ذهنیتی نسبت به قیمت محصولات غذایی برای زندگی در آمریکا به دست آوریم .


 

 
 
آخرین ویدئوها: