سندرز خطاب به ترامپ: کنگره به تو اجازه نخواهد داد تا جنگ فاجعه بار دیگری را آغاز کنی
16 سپتامبر 2019
قسمت ۱۸ مجموعه آموزشی تاریخ آمریکا ؛ انتخابات ۱۸۶۰
16 سپتامبر 2019
 

گزارش CBS از بیزینس جمع آوری اطلاعات مکانی

اپلیکیشن ها چگونه از اطلاعات مکانی شما سواستفاده می کنند؟

ویدئوهای تحلیلی
 


 

 

بر طبق گزار‌ش‌ها، بیش از هزار اپلیکیشن، اطلاعات موقعیت مکانی را گردآوری می‌کنند که حدود 21بیلیون دلار دادوستد را برمی‌انگیزاند. از سوی دیگر، قانون‌گذاران و برخی رهبران تکنولوژی استدلال می‌کنند که این تجارت باید سامان‌دهی شود. در این ویدئو گزارش CBS در این رابطه را مشاهده کنید.


 
 
آخرین ویدئوها: