رقابت مقدماتی دموکرات‌های آمریکا؛ کدام نامزدها برنده و بازنده مناظره سوم بودند؟
13 سپتامبر 2019
بحران مهاجران در مرزها؛تبعات مداخلات آمریکا در آمریکای مرکزی
14 سپتامبر 2019
 

چرا سانفرانسیسکو یکی از بدترین شهرهای آمریکاست ؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

در سه ماه آخر سال 2017 مهاجرت از سانفرانسیسکو به دیگر شهر های آمریکا افزایش چشمگیری داشت. مردم زیادی که از این شهر مهاجرت کردند آن را یکی از بدترین شهر های آمریکا می دانند و معتقدند که مکان مناسبی برای زندگی کردن نیست. در این ویدئو دلایلی که باعث شده سانفرانسیسکو را یکی از شهرهای آمریکا بنامند، توضیح داده می شود.


 

 
 
آخرین ویدئوها: