گزارش abc از ماجرای دستگیری دوقلوهای ۱۱ ساله سیاهپوست در میشیگان
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
گزارش TIME از شرایط مراکز نگهداری مهاجران و نوع رفتار با مهاجران و پناهجویان به آمریکا
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
 

گزارش NBC از پرونده رسوایی در پذیرش دانشگاه های آمریکا

سیستمی که به نفع ثروتمندان عمل می کند

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

دستگاه قضایی آمریکا 50 نفر را به دست داشتن در پرونده رسوایی در پذیرش دانشگاه های آمریکا متهم کرده است که شامل مسئولین پذیرش ، مسئولین آزمون ورودی و همچنین تعدادی از بازیگران هالیوودی می شود. در این ویدئو دنیل گلدن نویسنده کتاب "هزینه پذیرش" در مورد پرنده فسادگسترده در پذیرش دانشگاه های آمریکا و نتایج آن صحبت می کند.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: