رئیس پنتاگون: تا زمان خلع سلاح کره شمالی، تحریم‌ها لغو نمی‌شود
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
اعتصاب غذای بیش از صد پناه‌جوی بازداشتی در آمریکا
۱۹ مرداد ۱۳۹۸
 
مسائل و فکت های آمریکا

بیش از 50 درصد آمریکایی ها معتقدند کشورشان در مسیر اشتباه قدم بر می دارد


آیا کشور آمریکا در مسیر صحیح قدم برمی دارد ؟
این سوالی است که طیف های مختلفی از مراکز افکارسنجی و نظرسنجی آمریکا نظیر Politico/Morning Consult، Economist/YouGov ، Reuters/Ipsos ، Harvard-Harris ، Rasmussen Reports ، IBD/TIPP بصورت دوره ای از مردم آمریکا می پرسند.

میانگین پاسخ های داده شده در طول زمان در نمودار زیر نمایش داده شده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی ها در 10 سال گذشته همواره حداقل بیش از نیمی از مردم آمریکا معتقد بوده اند کشورشان در مسیر اشتباه قدم بر می دارد . هم اکنون در سال 2019 و در سال سوم ریاست جمهوری ترامپ ، 56.5 درصد معتقدند کشور در مسیر اشتباه هست و 38.3 درصد می گویند کشورشان در مسیر صحیح قدم بر می دارد.

این نمودار بروز رسانی می شود

 
مسائل و فکت های آمریکا

بیش از 50 درصد آمریکایی ها معتقدند کشورشان در مسیر اشتباه قدم بر می دارد


آیا کشور آمریکا در مسیر صحیح قدم برمی دارد ؟
این سوالی است که طیف های مختلفی از مراکز افکارسنجی و نظرسنجی آمریکا نظیر Real Clear Politics بصورت دوره ای از مردم آمریکا می پرسند.

میانگین پاسخ های داده شده در طول زمان در نمودار زیر نمایش داده شده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی ها در 10 سال گذشته همواره حداقل بیش از نیمی از مردم آمریکا معتقد بوده اند کشورشان در مسیر اشتباه قدم بر می دارد . هم اکنون در سال 2019 و در سال سوم ریاست جمهوری ترامپ ، 56.5 درصد معتقدند کشور در مسیر اشتباه هست و 38.3 درصد می گویند کشورشان در مسیر صحیح قدم بر می دارد.
این نمودار بروز رسانی می شود