دونالد ترامپ نژادپرست بدترین کابوس دموکراسی آمریکاست
۷ مرداد ۱۳۹۸
برنی سندرز: ۲۰ درصد آمریکایی‌ها نمی‌توانند هزینه داروی خودشان را بپردازند
۷ مرداد ۱۳۹۸
اخبار و رویدادهای جاری

یافته‌های یک تحقیق: نژادپرستی در آمریکا از بدو تولد آغاز می‌شود

یافته‌های تحقیقی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهند نوزدانی که از مادران اقلیت‌های نژادی متولد می‌شوند از مراقبت‌های درمانی کمتری در «بخش مراقبت‌های ویژه از نوزدان» (NICU) برخوردار می‌شوند.
منبع : یونایتدپرس‌اینترنشنال
تاریخ:7 مرداد 1398
در سال‌های گذشته مطالعات زیادی به وجود تبعیض‌های نژادی در بخش بهداشت و درمان در آمریکا اشاره کرده‌اند، اما فراتحلیلی که اخیراً بر روی شماری از پژوهش‌های قبلی انجام شده نشان می‌دهد تبعیض‌های نژادی در آمریکا از بدو تولد آغاز می‌شوند.

این فراتحلیل که در آن ۴۱ پژوهش با موضوع نقش نژاد در خدمات درمانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند نشان می‌دهند نوزدانی که از مادران اقلیت‌های نژادی متولد می‌شوند از مراقبت‌های درمانی کمتری در «بخش مراقبت‌های ویژه از نوزدان» (NICU) برخوردار می‌شوند.

پایگاه «یونایتدپرس‌اینترنشنال» نوشته چنین یافته‌هایی معمولاً به کیفیت‌های پایین‌تر خدمات در بیمارستان‌هایی مربوط می‌شود که بخش زیادی از بیماران آنها از اقلیت‌های نژادی هستند. اما نتایج مطالعات نشان می‌دهد در «بخش‌ مراقبت‌های ویژه از نوزادان» در یک بیمارستان یکسان هم تبعیض‌های نژادی وجود دارند.

نتایج فراتحلیل جدید نشان می‌دهد در کل نوزادان پیش‌رس سیاه‌پوست در معرض بیشترین آسیب‌پذیری قرار دارند: بیمارستان‌هایی که درصد بالایی از تولد نوزدان پیش‌رس سیاه‌پوست در آنها اتفاق می‌افتد عموماً خدمات درمانی پایین‌تری دارند و تعداد پرستارهای آنها کمتر است. شواهد تحقیقاتی علاوه بر این نشان می‌دهد نرخ مرگ و میر نوازدان در بخش مراقبت ویژه بیمارستان‌های مربوط به اقلیت‌ها بالاتر است.

ریشه مشکل در چیست؟ پژوهشگران می‌گوین بخشی از مشکل به ناکافی بودن منابع و نداشتن پرسنل کافی در بیمارستان‌هایی مربوط می‌شود که به اقلیت‌های نژادی خدمات ارائه می‌دهند.

اما به گفته پژوهشگران، در «روندهای» مربوط به مراقبت‌های بهداشتی هم تبعیض‌های نژادی مشاهده می‌شوند. به عنوان مثال، برخی تحقیقات نشان می‌دهند پزشکان کمتر احتمال دارد نوزدان نارس مادران سیاه‌پوست و اسپانیایی‌تبار را برای درمان‌های تکمیلی به پزشکان دیگر ارجاع دهند.
گزارشی از: خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط

اخبار و رویدادهای جاری

یافته‌های یک تحقیق: نژادپرستی در آمریکا از بدو تولد آغاز می‌شود

یافته‌های تحقیقی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهند نوزدانی که از مادران اقلیت‌های نژادی متولد می‌شوند از مراقبت‌های درمانی کمتری در «بخش مراقبت‌های ویژه از نوزدان» (NICU) برخوردار می‌شوند.
منبع : یونایتدپرس‌اینترنشنال
تاریخ:7 مرداد 1398
در سال‌های گذشته مطالعات زیادی به وجود تبعیض‌های نژادی در بخش بهداشت و درمان در آمریکا اشاره کرده‌اند، اما فراتحلیلی که اخیراً بر روی شماری از پژوهش‌های قبلی انجام شده نشان می‌دهد تبعیض‌های نژادی در آمریکا از بدو تولد آغاز می‌شوند.

این فراتحلیل که در آن ۴۱ پژوهش با موضوع نقش نژاد در خدمات درمانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند نشان می‌دهند نوزدانی که از مادران اقلیت‌های نژادی متولد می‌شوند از مراقبت‌های درمانی کمتری در «بخش مراقبت‌های ویژه از نوزدان» (NICU) برخوردار می‌شوند.

پایگاه «یونایتدپرس‌اینترنشنال» نوشته چنین یافته‌هایی معمولاً به کیفیت‌های پایین‌تر خدمات در بیمارستان‌هایی مربوط می‌شود که بخش زیادی از بیماران آنها از اقلیت‌های نژادی هستند. اما نتایج مطالعات نشان می‌دهد در «بخش‌ مراقبت‌های ویژه از نوزادان» در یک بیمارستان یکسان هم تبعیض‌های نژادی وجود دارند.

نتایج فراتحلیل جدید نشان می‌دهد در کل نوزادان پیش‌رس سیاه‌پوست در معرض بیشترین آسیب‌پذیری قرار دارند: بیمارستان‌هایی که درصد بالایی از تولد نوزدان پیش‌رس سیاه‌پوست در آنها اتفاق می‌افتد عموماً خدمات درمانی پایین‌تری دارند و تعداد پرستارهای آنها کمتر است. شواهد تحقیقاتی علاوه بر این نشان می‌دهد نرخ مرگ و میر نوازدان در بخش مراقبت ویژه بیمارستان‌های مربوط به اقلیت‌ها بالاتر است.

ریشه مشکل در چیست؟ پژوهشگران می‌گوین بخشی از مشکل به ناکافی بودن منابع و نداشتن پرسنل کافی در بیمارستان‌هایی مربوط می‌شود که به اقلیت‌های نژادی خدمات ارائه می‌دهند.

اما به گفته پژوهشگران، در «روندهای» مربوط به مراقبت‌های بهداشتی هم تبعیض‌های نژادی مشاهده می‌شوند. به عنوان مثال، برخی تحقیقات نشان می‌دهند پزشکان کمتر احتمال دارد نوزدان نارس مادران سیاه‌پوست و اسپانیایی‌تبار را برای درمان‌های تکمیلی به پزشکان دیگر ارجاع دهند.
گزارشی از: خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط