جنگ تجاری آمریکا و چین جهان را به سمت خطرناکی برده و آمریکا و چین را فقیر سازد
21 آگوست 2019
تروریسم ناسیونالیسم سفید درآمریکا
21 آگوست 2019
 

قسمت 17 مجموعه آموزشی تاریخ آمریکا

جنگ و پیشروی

سری ویدئوهای آموزشی تاریخ آمریکا
 


 

در این قسمت از برنامه دوره فشرده جان گرین در مورد جنگ میان مکزیک و آمریکا در اواخر دهه ی 1840 و پیشروی ایالات متحده به سمت مناطق غربی آمریکای شمالی برایتان خواهد گفت.
در این قسمت بالاخره قلمرو ایالات متحده از سواحل اقیانوس اطلس به اقیانوس آرام می رسد، البته بعد از آنکه اورگن از خطر دست درازی بریتانیا مصون می شود و مکزیک هم مناطق جنوب غربی را تسلیم ایالات متحده می کند.
افراد سرشناسی در این قسمت از برنامه حضور دارند؛ مثل جیمز کی پالک (معروف به هیکوری جوان و ناپلئون استامپ)، مارتین ون بورن، زکری تیلور و وینفیلد اسکات. جان گرین در مورد سودای کشف طلا در سال 1848 در کالیفرنیا و تایید شدن این منطقه به عنوان یکی از ایالات آمریکا که لزوم معاهده ی 1850 را ایجاب کرد برایتان خواهد گفت و باز هم برده داری به عنوان یک دردسر بزرگ می پرد وسط داستان.


 

 
 
آخرین ویدئوها: