گزارش NBC از پرونده رسوایی در پذیرش دانشگاه های آمریکا ؛ سیستمی که به نفع ثروتمندان عمل می کند
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
چه کسی رقیب ترامپ در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا می شود؟
۳۰ مرداد ۱۳۹۸
 

گزارش TIME از

شرایط مراکز نگهداری مهاجران و نوع رفتار با مهاجران و پناهجویان به آمریکا

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

در این ویدئو دختر بچه 12 ساله مهاجر در مصاحبه با گزارشگر TIME از شرایط مراکز نگهداری مهاجران و نوع رفتار ماموران پلیس مهاجرت با آنها می گوید و ماجراهای خود و خواهر 6 ساله اش که به مدت 2 هفته در این مراکز نگهداری شده بودند را توضیح می دهد .

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: