سرپرست اداره مهاجرت آمریکا با تحریف شعر حک شده بر مجسمه آزادی جنجال آفرید
۲۴ مرداد ۱۳۹۸
نماینده آمریکایی: تجاوز و زنا با محارم به بقای نوع بشر کمک کرده است
۲۴ مرداد ۱۳۹۸
 
مسائل و فکت های آمریکا

ترامپ در آمریکا چقدر محبوب است؟


دونالد ترامپ چقدر مورد حمایت شما است؟
این سوالی است که طیف های مختلفی از مراکز افکارسنجی و نظرسنجی آمریکا نظیر YouGov ، Ipsos ، HarrisX ، Rasmussen Reports ، Fox news بصورت دوره ای از مردم آمریکا می پرسند.

میانگین پاسخ های داده شده در طول زمان در نمودار زیر نمایش داده شده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی ها پس از گذشت 936 روز از شروع به کار ترامپ بعنوان رئیس جمهور آمریکا، 53.1 درصد مردم از رفتار و عملکرد ترامپ حمایت نمی کنند و 42.8 درصد مردم آمریکا از او حمایت می کنند.

میزان محبوبیت دونالد ترامپ در مقایسه با روئسای جمهور پیشین آمریکا در مدت زمان مشابه

مطالب مرتبط


 
مسائل و فکت های آمریکا

ترامپ در آمریکا چقدر محبوب است؟

دونالد ترامپ چقدر مورد تأیید شما است؟
این سوالی است که طیف های مختلفی از مراکز افکارسنجی و نظرسنجی آمریکا نظیر YouGov ، Ipsos ، HarrisX ، Rasmussen Reports ، Fox news بصورت دوره ای از مردم آمریکا می پرسند.

میانگین پاسخ های داده شده در طول زمان در نمودار زیر نمایش داده شده است. بر اساس نتایج این نظرسنجی ها پس از گذشت 936 روز از شروع به کار ترامپ بعنوان رئیس جمهور آمریکا، 53.1 درصد مردم از رفتار و عملکرد ترامپ حمایت نمی کنند و 42.8 درصد مردم آمریکا از او حمایت می کنند.

میزان محبوبیت دونالد ترامپ در مقایسه با روئسای جمهور پیشین آمریکا در مدت زمان مشابه