گزارش نیویورک تایمز از ماجرای قطع سراسری برق در سال ۲۰۰۳ ؛ ۵۰ میلیون آمریکایی در تاریکی
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
آمریکا از متهم کردن ایران به نقض NPT در یک گزارش جنجالی عقب نشست
۳۱ مرداد ۱۳۹۸
 

گزارش بیزینس اینسایدر

فرایند کشف و ازبین بردن مواد غیرقانونی در فرودگاه های آمریکا

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

در فرودگاه جان اف کندی نیویورک در هر ساعت 100 بسته شامل مواد غیرمجاز مصادره می شوند. ماموران گمرک وظیفه دارند جلو ورود این مواد را گرفته و آنها را نابود کنند . در این ویدئو گزارش بیزینس اینسایدر از فرایند کشف و از بین بردن مواد غیرقانونی در فرودگاه جان اف کندی نیویورک را مشاهده می کنید.


 

 
 
آخرین ویدئوها: