حتی خانواده هایی که هم زن و هم مرد شاغل هستند در گذران زندگی با چالش مواجهند
۲۶ تیر ۱۳۹۸
گزارش Vox از حرف و حدیث ها در مورد سلامت روانی ترامپ
۲۶ تیر ۱۳۹۸
 

هزینه های مالیاتی زندگی شهروندان آمریکایی در سایر کشورها

آمریکا اینگونه با خارج نشینان خود حساب می کند!

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

نه میلیون آمریکایی که خارج از آمریکا زندگی می کنند یک وجه مشترک دارند: آن ها باید درآمد خود رو به آمریکا گزارش کنند و مالیات پرداخت کنند. این افراد مهاجر باید هم مالیات آمریکا را پرداخت کنند و هم مالیات کشوری که در آن سکونت دارند. آمریکا و اریتره (کشوری در آفریقا) تنها کشورهایی هستند که چنین قانونی دارند. در این ویدئو گزارش شبکه CNBC در این رابطه را مشاهده می کنید.


 

 
 
آخرین ویدئوها: