نرخ ماهانه وام مسکن در ایالت های مختلف آمریکا چه قدر است؟
۳۰ تیر ۱۳۹۸
مرکز منهتن
۳۰ تیر ۱۳۹۸
 

عاقبت مشاجره دختر 20 ساله با پلیس کالیفرنیا

گیس کشی و بیرون کشیدن از خودرو و بازداشت !

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

لونا سامانتا و دوستش در نزدیکی کمپ دانشگاه ایالتی هومبولت در شمال کالیفرنیا در حالی که سر یکی از دوستانش از ساندروف بیرون بود توسط پلیس آمریکا دستگیر شدند. لونا که از این بابت ناراحت می شود با مامور پلیس زن جر و بحث می کند که نتیجه این جر و بحث به درگیری شدید او با مامور پلیس و کشیدن موهای همدیگر منجر می شود.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: