آمریکا بمب های هسته ای خود را کجا آزمایش کرده است ؟
۶ تیر ۱۳۹۸
طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ به تصویب نرسید
۷ تیر ۱۳۹۸
 

قسمت پانزدهم مجموعه آموزشی تاریخ آمریکا

جنبش های اصلاح طلبی قرن 19

سری ویدئوهای آموزشی تاریخ آمریکا
 


 

در این قسمت جان گرین در مورد جنبش های اصلاح طلبانه ای که در قرن نوزده آمریکا اتفاق افتادند به شما خواهد گفت. در نیمه ی اول قرن نوزده، جامعه ی آمریکایی درگیر تغییرات بزرگی بود که در قالب جوامع اتوپیایی، بیداری بزرگ دوم و جنبش ضد برده داری ظهور کرد. تلاش های بسیاری در جمعیت های ایده آل گرا از قبیل اتوپیا، نیوهارمونی، اعصار مدرن، و دیگر انجمن های سرتاسر کشور انجام شد که در نهایت همگی به شکست منجر شدند. این جوامع اتوپیایی با تفکر غالب در جامعه مشکل داشتند و با عقب کشیدن از اجتماع و فرو رفتن در دنیای کوچک موردپسند خودشان به این مشکل واکنش نشان دادند. اما سایرین نگاه متفاوتی داشتند و سعی کردند به جای عقب کشیدن از جامعه آن را تغییر دهند. مذاهب نوظهور پروتستانی مثل متودیست و بپتیست (تعمیدی) هم در دوران بیداری بزرگ دوم گرایشات ضد کلیسایی پیدا کردند و عضویت در جوامع مسیحی اوانجلیکی به سرعت فراگیر شد. در همین دوران جمعیت های مخالف برده داری هم سعی در آزاد کردن برده ها داشتند. در کل باید گفت آمریکایی های قرن نوزده نگاهی به جهانی که در آن زندگی می کردند انداختند و تصمیم گرفتند آن را تغییر دهند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: