آمریکا بمب های هسته ای خود را کجا آزمایش کرده است ؟
27 ژوئن 2019
طرح محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ به تصویب نرسید
28 ژوئن 2019
 

قسمت پانزدهم مجموعه آموزشی تاریخ آمریکا

جنبش های اصلاح طلبی قرن 19

سری ویدئوهای آموزشی تاریخ آمریکا
 


 

در این قسمت جان گرین در مورد جنبش های اصلاح طلبانه ای که در قرن نوزده آمریکا شکل گرفت برایتان خواهد گفت. در نیمه ی اول قرن نوزده، جامعه ی آمریکایی درگیر تغییرات بزرگی بود که در قالب بحث جوامع اتوپیایی، موج دوم بیداری بزرگ و جنبش ضد برده داری ظهور کرد. تلاش های بسیاری در انجمن های ایده آل گرا از قبیل اتوپیا، نیوهارمونی، اعصار مدرن، و دیگر انجمن های سرتاسر کشور انجام شد که هیچکدام نتیجه ای جز شکست نداشت. این جوامع اتوپیایی با تفکر غالب در جامعه مشکل داشتند و با عقب کشیدن از اجتماع و فرو رفتن در دنیای کوچک موردپسند خودشان به این مشکل واکنش نشان دادند. اما سایرین نگاه متفاوتی داشتند و سعی کردند به جای عقب کشیدن از جامعه آن را تغییر دهند. حامیان مذاهب نوظهور پروتستانی مثل متودیست و بپتیست (تعمیدی) هم در دوران بیداری بزرگ دوم گرایشات ضد کلیسایی پیدا کردند و بدین ترتیب عضویت در جوامع مسیحی اوانجلیکی به سرعت فراگیر شد. در همین دوران جمعیت های مخالف برده داری هم سعی در آزاد کردن برده ها داشتند. در کل باید گفت آمریکایی های قرن نوزده با نگاهی به جهانی که در آن زندگی می کردند، تصمیم گرفتند آن را تغییر دهند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: