برخورد پلیس با مردم
مشت آهنین پلیس آمریکا ، این بار در مدارس | شلیک با شوکر برقی و بازداشت دانش آموز دختر ۱۶ ساله
18 جولای 2019
انتشار ویدیوی جدید از درگیری سفیدپوستان نژاد پرست حامی ترامپ با مهاجران
19 جولای 2019
 

تبلور نژادپرستی آمریکاییان در همایش حامیان ترامپ

شعار هواداران ترامپ علیه ایلهان عمر: او را برگردانید!

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

در ادامه اظهارنظرهای نژادپرستانه ترامپ در مورد ایلهان عمر نماینده زن مسلمان رنگین پوست کنگره آمریکا ، زمانی که ترامپ در میان حامیان خودش علیه ایلهان عمر صحبت میکرد ، هواداران ترامپ شعار میدادند : او را برگردانید ... او را برگردانید .

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: