هزینه های مالیاتی زندگی شهروندان آمریکایی در سایر کشورها
17 جولای 2019
طرفداران ترامپ هنگام سخنرانی انتخاباتی او شعارهای نژادپرستانه سر دادند
18 جولای 2019
 

Vox بررسی می کند

حرف و حدیث ها در مورد سلامت روانی ترامپ

ویدئوهای تحلیلی
 


 

آیا ترامپ از نظر سلامت روانی شایستگی ریاست جمهوری را ندارد؟
این سوال هیچ ربطی به مواضع سیاسی او ندارد بلکه این مساله اساسا به درک وی از جهان پیرامونش و کیفیت تصمیماتی که اتخاذ می کند مربوط می شود . همه می خواهند بدانند آیا ترامپ از سلامت روانی برخوردار است؟
در این ویدئو Vox حرف و حدیث ها در مورد سلامت روانی ترامپ را بررسی می کند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: