هزینه های مالیاتی زندگی شهروندان آمریکایی در سایر کشورها
۲۶ تیر ۱۳۹۸
طرفداران ترامپ هنگام سخنرانی انتخاباتی او شعارهای نژادپرستانه سر دادند
۲۷ تیر ۱۳۹۸
 

Vox بررسی می کند

حرف و حدیث ها در مورد سلامت روانی ترامپ

ویدئوهای تحلیلی
 


 

آیا ترامپ از نظر سلامت روانی شایستگی ریاست جمهوری را ندارد؟
این سوال هیچ ربطی به مواضع سیاسی او ندارد بلکه این مساله اساسا به درک وی از جهان پیرامونش و کیفیت تصمیماتی که اتخاذ می کند مربوط می شود . همه می خواهند بدانند آیا ترامپ از سلامت روانی برخوردار است؟
در این ویدئو Vox حرف و حدیث ها در مورد سلامت روانی ترامپ را بررسی می کند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: