نماینده آمریکا: ترامپِ ابله ؛ قبل ازپاره‌کردن برجام، آنرا می‌خواندی
25 ژوئن 2019
استندآپ معروف جرج کارلین درباره ی رویای آمریکایی
27 ژوئن 2019
 
 

 

زیرساختهای آمریکا رو به فرسایش است


نگاهی به وخامتِ وضعیتِ زیرساختهای آمریکا

 

 
منبع: بیزینس اینسایدر
کادی تامپسون (Cadie Thompson) و مارک ماتوسک (Mark Matousek)
  • احتمال دارد دونالد ترامپ، رئیس جمهورِ آمریکا، در سخنرانیِ وضعیتِ آمریکا در روزِ سه شنبه از زیرساختها سخن به میان آورد.

  • بنا به اعلامِ جامعه ی مهندسینِ مدنیِ آمریکا (American Society of Civil Engineers) زیرساختهای آمریکا شدیداً نیازمندِ سرمایه‌گذاری است. طبقِ برآوردِ این نهاد، تعمیرِ جاده ها، پلها، سدها و دیگر زیرساختهای ایالاتِ متحده تا سالِ 2025 بالغ بر 4.5 تریلیون دلار هزینه خواهد برداشت.

  • گفته می شود ترامپ از بخشهای عمده ای از طرحِ زیرساختها که در 2018 از آن رونمایی کرد «نفرت دارد»، طرحی که 200 میلیارد دلار از سرمایه ی دولتِ فدرال را می طلبد تا در محلِ پروژه ها و مرمّتهای تازه هزینه کند و در عینِ حال مشوقِ سرمایه‌گذاریِ بخشِ خصوصی باشد.


واشینگتن پست گزارش کرده است که سارا سندرز (Sarah Sanders) دبیرِ مطبوعاتیِ کاخِ سفید به سی‌ان‌ان گفته است که مسأله ی زیرساختها محلِ توافقِ دموکراتها و جمهورخواهان است، این در حالی است که به نوشته ی وال استریت ژورنال،‌ مقاماتِ دولتِ ترامپ سعی دارند هر طور که هست درخواست از کنگره جهتِ تصویبِ طرحِ زیرساختها را از پیش‌نویسِ اولیه ی نطقِ ترامپ حذف کنند.

می گویند ترامپ از بخشهای عمده ای از طرحِ زیرساختها که در 2018 از آن رونمایی کرد «نفرت دارد»، طرحی که 200 میلیارد دلار از سرمایه ی دولتِ فدرال را می طلبد تا در محلِ پروژه ها و مرمّتهای تازه هزینه کند و در عینِ حال مشوقِ سرمایه‌گذاریِ بخشِ خصوصی باشد.

مهم نیست که ترامپ در نطقِ وضعیتِ آمریکای خود، درباره ی زیرساختها چه خواهد گفت، آنچه روشن است این است که زیرساختهای آمریکا نیازِ مبرمی به تعمیرات دارد.

براساسِ گزارشِ جامعه ی مهندسینِ مدنیِ آمریکا (ASCE) در سالِ 2017 پیرامونِ زیرساختها (که هر چهار سال یکبار هم منتشر می شود)، زیرساختهای آمریکا نمره ی D+ می گیرد؛ همان نمره ای که در سالِ 2013 گرفته بود.

طبقِ برآوردِ ASCE، آمریکا برای بهسازیِ وضعِ جاده ها، پلها، سدها، فرودگاهها، مراکزِ آموزشی و دیگر زیرساختهای کشور، تا سالِ 2025 به هزینه ای بالغ بر 4.5 تریلیون دلار نیاز دارد.

این گزارش وضعیتِ زیرساختها را در 16 مقوله ی متفاوت طبقه بندی می کند. در زیر نگاهی به نمره ی نهاییِ هریک از این مقوله ها می اندازیم که از سوی نهادِ مذکور داده شده است.

 

 
 
 

 

زیرساختهای آمریکا رو به فرسایش است


نگاهی به وخامتِ وضعیتِ زیرساختهای آمریکا

 

 
منبع: بیزینس اینسایدر
کادی تامپسون (Cadie Thompson) و مارک ماتوسک (Mark Matousek)
  • احتمال دارد دونالد ترامپ، رئیس جمهورِ آمریکا، در سخنرانیِ وضعیتِ آمریکا در روزِ سه شنبه از زیرساختها سخن به میان آورد.
  • بنا به اعلامِ جامعه ی مهندسینِ مدنیِ آمریکا (American Society of Civil Engineers) زیرساختهای آمریکا شدیداً نیازمندِ سرمایه‌گذاری است. طبقِ برآوردِ این نهاد، تعمیرِ جاده ها، پلها، سدها و دیگر زیرساختهای ایالاتِ متحده تا سالِ 2025 بالغ بر 4.5 تریلیون دلار هزینه خواهد برداشت.
  • گفته می شود ترامپ از بخشهای عمده ای از طرحِ زیرساختها که در 2018 از آن رونمایی کرد «نفرت دارد»، طرحی که 200 میلیارد دلار از سرمایه ی دولتِ فدرال را می طلبد تا در محلِ پروژه ها و مرمّتهای تازه هزینه کند و در عینِ حال مشوقِ سرمایه‌گذاریِ بخشِ خصوصی باشد.

واشینگتن پست گزارش کرده است که سارا سندرز (Sarah Sanders) دبیرِ مطبوعاتیِ کاخِ سفید به سی‌ان‌ان گفته است که مسأله ی زیرساختها محلِ توافقِ دموکراتها و جمهورخواهان است، این در حالی است که به نوشته ی وال استریت ژورنال،‌ مقاماتِ دولتِ ترامپ سعی دارند هر طور که هست درخواست از کنگره جهتِ تصویبِ طرحِ زیرساختها را از پیش‌نویسِ اولیه ی نطقِ ترامپ حذف کنند.

می گویند ترامپ از بخشهای عمده ای از طرحِ زیرساختها که در 2018 از آن رونمایی کرد «نفرت دارد»، طرحی که 200 میلیارد دلار از سرمایه ی دولتِ فدرال را می طلبد تا در محلِ پروژه ها و مرمّتهای تازه هزینه کند و در عینِ حال مشوقِ سرمایه‌گذاریِ بخشِ خصوصی باشد.

مهم نیست که ترامپ در نطقِ وضعیتِ آمریکای خود، درباره ی زیرساختها چه خواهد گفت، آنچه روشن است این است که زیرساختهای آمریکا نیازِ مبرمی به تعمیرات دارد.

براساسِ گزارشِ جامعه ی مهندسینِ مدنیِ آمریکا (ASCE) در سالِ 2017 پیرامونِ زیرساختها (که هر چهار سال یکبار هم منتشر می شود)، زیرساختهای آمریکا نمره ی D+ می گیرد؛ همان نمره ای که در سالِ 2013 گرفته بود.

طبقِ برآوردِ ASCE، آمریکا برای بهسازیِ وضعِ جاده ها، پلها، سدها، فرودگاهها، مراکزِ آموزشی و دیگر زیرساختهای کشور، تا سالِ 2025 به هزینه ای بالغ بر 4.5 تریلیون دلار نیاز دارد.

این گزارش وضعیتِ زیرساختها را در 16 مقوله ی متفاوت طبقه بندی می کند. در زیر نگاهی به نمره ی نهاییِ هریک از این مقوله ها می اندازیم که از سوی نهادِ مذکور داده شده است.

 

 
 

هوانوردی: D

 

 
 

 
بنابر این گزارش، فرودگاهها و سیستمهای کنترلِ آمدوشدِ هوایی نیازی جدی به به‌روزرسانی دارند. از آنجا که روزانه نزدیک به دو میلیون نفر به فرودگاههای آمریکا مراجعه می کنند، ازدحام به مشکلِ بزرگی در این کشور تبدیل شده است. برآوردِ این گزارش این است که به زودی 24 تا از 30 فرودگاهِ برترِ آمریکا یک روز در هفته «ازدحامی در حدِّ شلوغترین ساعاتِ عیدِ شکرگزاری» را تجربه خواهند کرد.
 
 

پل‌ها: C+

 

 
 

 

پلهای آمریکا دارند فرسوده می شوند. از میانِ 614387 پلی که در آمریکا وجود دارد، بیش از 200000 تای آنها بالای 50 سال عمر دارند. گزارشِ مذکور هزینه ی مرمّتِ پلهای آمریکا را چیزی حدودِ 123 میلیارد دلار برآورد کرده است.

 
 

سدها: D

 

 
 

 

بر مبنای این گزارش، در سالِ 2016 بالغ بر 15500 سدِ پرخطر در آمریکا وجود داشته است.

 
 

آبِ آشامیدنی: D

 

 
 

 

لوله های حاملِ آبِ آشامیدنیِ آمریکا نیازمندِ توجّهِ ویژه هستند. بر اساسِ این گزارش، بسیاری از این لوله ها نزدیک به 100 سال است که دارند موردِ استفاده قرار می گیرند. قدمتِ این سیستم باعث می شود ترکیدگیِ لوله ها بیشتر اتفاق بیفتد و در نتیجه، سالانه قریب به دو تریلیون گالون آبِ تصفیه هدر برود.

 
 

انرژی: D+

 

 
 

 

بر اساسِ این گزارش، درصورتی که به سیستمِ انرژیِ آمریکا توجهِ بیشتری مبذول نگردد، ممکن است بیش از پیش شاهدِ قطعیِ برق در این کشور باشیم. اکثرِ خطوطِ انتقال و توزیعِ برق در اواسطِ قرنِ بیستم احداث شده اند و اکنون ازرده‌خارج محسوب می شوند، چرا که عمرِ مفیدِ آنها حدوداً 50 سال برآورد شده است. هزینه ی موردِ نیاز برای زیرساختهای تأمین‌کننده ی برق، نظیرِ نیروگاهها و خطوطِ برق، از سالِ 2016 تا 2025 چیزی بالغ بر 177 میلیارد دلار خواهد بود.

 
 

پسماند خطرناک

 

 
 

 

در این گزارش، زیرساختهای آمریکا جهتِ مدیریتِ زائداتِ خطرآفرین «عمدتاً کافی» توصیف شده است، با این حال، متذکر گردیده است که بیش از نیمی از جمعیتِ آمریکا در سه مایلیِ یکی از این مکانهای در نظر گرفته شده برای این زباله‌ها زندگی می کنند.

 
 

آبراهه های درون‌مرزی: D

 

 
 

 

آبراهه‌های درون‌مرزی حمل ونقلِ کالا را به نقاطِ مختلفِ کشور تسهیل می کنند. اما زیرساختهای موردِ نیازِ آنها، همچون سدها و آب‌بندها، رو به فرسایش است و این امر حمل و نقل را با کندی مواجه می کند. بر اساسِ گزارشِ پیش‌گفته، 50درصدِ کشتی هایی که از این آبراهه ها تردد می کنند با کندی رو‌به‌رو هستند.

 
 

خاکریزها: D

 

 
 

 

با اینکه خاکریزها نقشی بس مهم در محافظت از شهروندان در برابرِ سیلابها دارند، اما در حالِ حاضر آنطور که باید و شاید موردِ توجه قرار نمی گیرند. برپایه ی گزارشِ یادشده، طیِ 10 سالِ آینده، برای بهسازیِ‌ این سازه ها هزینه ای 80 میلیارد دلاری موردِ نیاز خواهد بود.

 
 

پارکها و تفریحگاهها: D+

 

 
 

 

زیرساختهایی که حیاتِ پارکهای محلی و ملی به آنها وابسته است، نیازمندِ بهسازی هستند. جاده ها، پلها، پارکینگ‌ها، کوره‌راهها، و اردوگاهها تنها بخشی از زیرساختهای درونِ پارکهای ملیِ آمریکا هستند که به نوسازی و تعمیر نیاز دارند. خدماتِ پارکِ ملی (National Park Service) هزینه های معوقه ی نگهداری از این پارکها برای سالِ 2015 را 11.9 میلیارد دلار تخمین زده است.

 
 

بنادر: C+

 

 
 

 

تجارتهای برون‌مرزیِ آمریکا اکثراً از طریقِ بنادرِ این کشور انجام می شود و با اینکه بندرهای ما در مقایسه با اکثرِ زیرساختهای دیگر رتبه ی بهتری کسب کرده اند، اما هنوز جای بهسازی دارند. برای مثال، با بزرگتر شدنِ کشتیها، بندرها به کانالهای کشتیرانیِ عمیقتری نیاز خواهند داشت. نیز با افزایشِ ازدحامِ بنادر، شبکه ی ترابری برای دریافت و ارسالِ‌ محموله ها در بنادر، نیازمندِ بهسازی است تا کالاها با کمترین تأخیر به مقصد برسند.

 
 

راه‌آهن: B

 

 
 

 

گرچه خطوطِ ریلیِ مختصِ باربری وضعیتِ نسبتاً مطلوبی دارند، اما خطوطِ ریلیِ مسافربری جای ارتقای بیشتر دارد، به ویژه در کریدورِ شمالِ شرق. طبقِ این گزارش، میانگینِ سنِ پروژه‌های معوقه ی شرکتِ مسافربریِ آمترک (Amtrak) در کریدورِ شمالِ شرق 111 سال است که شاملِ پلها، تونلها و دره‌گذرها نیز می شود.

 
 

جاده ها: D

 

 
 

 

جاده های آمریکا وضعیتِ نامساعدی دارند. در حدودِ 32درصد از جاده های شهری و 14درصد از جاده های روستایی کیفیتِ ضعیفی دارند به گزارشِ وزارتِ حمل و نقلِ ایالاتِ متحده، هم اکنون برای بازسازیِ بزرگراهها و پلهای آمریکا به 836 میلیارد دلار سرمایه نیاز است که هنوز تأمین نشده است.

 
 

مدارس: D

 

 
 

 

مدارسِ دولتیِ ایالاتِ متحده فاقدِ سرمایه ی لازم جهتِ حفظِ ساختمانهای خود هستند. برپایه ی گزارشِ موردِ بحث، حدودِ 24درصد از این ساختمانها وضعیتِ متوسط یا ضعیفی دارند.

 
 

زباله های جامد: C+

 

 
 

 

هرچند سیستمِ مدیریتِ زباله های جامدِ شهری غالباً از وضعیتِ متوسطی برخوردار است، اما توصیه ی ASCE‌ اشاعه و ایجادِ سیستمهای بازیافتِ بهتر است.

 
 

حمل و نقل:‌ D-

 

 
 

 
با اینکه استفاده از حمل و نقلِ عمومی روز به روز شایع تر می شود، اما این بخش همچنان از کمبودِ جدیِ سرمایه رنج می برد. مبتنی بر این گزارش، پیش‌بردنِ پروژه‌های عقب‌افتاده ی مربوط به سیستمِ ترانزیت 90 میلیارد دلار هزینه خواهد برد و پیش‌بینی می شود که این هزینه تا سالِ 2032 به 122 میلیارد دلار هم افزایش پیدا کند.
 
 

فاضلاب:‌ D+

 

 
 

 

هم اکنون، حدوداً 15000 تصفیه‌خانه ی فاضلاب در آمریکا وجود دارد، اما برآورد می شود که تا سالِ 2032 این کشور به 532 تصفیه‌خانه ی جدید احتیاج پیدا کند که این، منوط به سرمایه‌گذاریِ بیشتر در زیرساختهای فاضلاب است. این گزارش می گوید کشورِ آمریکا طیِ 25 سالِ آینده نیاز به سرمایه ای حدوداً 271 میلیارد دلاری در بخشِ زیرساختهای فاضلاب دارد.