سونامی انتقادات به اظهارات نژادپرستانه ترامپ/ « فرمانده کل نژادپرستان » هشتگ شد
۲۴ تیر ۱۳۹۸
راه کارهای نیویورک و لندن برای مدیریت بحران ترافیک چیست ؟
۲۴ تیر ۱۳۹۸
 

قسمت شانزدهم مجموعه آموزشی تاریخ آمریکا

زنان آمریکا در قرن 19

سری ویدئوهای آموزشی تاریخ آمریکا
 


 

در این قسمت جان گرین بالاخره در مورد بخشی از تاریخ زنان آمریکا صحبت میکند.
همانطور که پیش تر در قسمت های مربوط به انقلاب بازار و جنبش های اصلاحاتی گفته شد، در قرن نوزدهم آمریکا با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر بود و مساله ی زنان هم از این تغییرات مستثنا نبود. جنبش های اصلاحاتی که عمدتا توسط زن ها اداره می شد این باور را به زنان القا کرد که می توانند مضاف بر سایر اقشار ضعیف، نماینده ی قشر خود نیز باشند و وضع زندگی خودشان را هم بهتر کنند.
بنابراین مادامی که این زنان در حال فعالیت برای اصلاح امور زندان ها، تحصیل و لغو برده داری بودند صحبت درباره ی برابری حقوق زن و مرد، حق رای برای تمام زنان جهان، منع مصرف مشروبات الکلی برای مردان و دستمزد برابر نیز شایع شد.
زنانی همچون سوزان بی آنتونی، کری نیشن، الیزابت کدی استانتون، خواهران گریمکی و لوکرتیا مات به طرز خستگی ناپذیری برای بهبود وضعیت بسیاری از زنان امریکا تلاش کردند ودر نهایت نیز به نتیجه رسیدند.
جان به شما در مورد اتحادیه ی مسیحی منع مصرف مشروبات الکلی، کنوانسیون سنکا فالز، بیانیه ی احساسات و سایر مواردی خواهد گفت که در کنار هم وضعیت زندگی زنان آمریکایی را بهبود بخشیدند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: