مستند مسیر ترامپ به کاخ سفید
۲۵ تیر ۱۳۹۸
حتی خانواده هایی که هم زن و هم مرد شاغل هستند در گذران زندگی با چالش مواجهند
۲۵ تیر ۱۳۹۸
 

سری برنامه های آمریکای پنهان شبکه abc

نگاهی به بحران قاچاق جنسی در آمریکا

ویدئوهای لنز آمریکا
 
 


 

در قسمتی دیگر از سری مجموعه آمریکای پنهان در شبکه abc ، دایان سایر گزارشگر معروف این مجموعه به مسئله قاچاق جنسی در آمریکا و خطر آسیب پذیری زنان جوان که در گروه های غیر قانونی فاحشه گری قربانی می شوند پرداخته است.


 

 

آخرین ویدئوها: