تعطیلی دولت در ایالات متحده آمریکا ، دقیقا به چه معناست؟
۱۹ تیر ۱۳۹۸
همسفر شراب (قسمت هفدهم – بخش سوم)
۲۰ تیر ۱۳۹۸
 

PBSبررسی می کند

چرا اقشار متوسط درآمریکا توان پس انداز پول هایشان را ندارند؟

ویدئوهای لنز آمریکا
 
 


 


 

 
 
آخرین ویدئوها: