آمریکا دیکتاتورپسندترین کشور دنیا
۲۹ تیر ۱۳۹۸
مقایسه میزان دوربین های کنترلی مداربسته در آمریکا با سایر کشورهای جهان
۲۹ تیر ۱۳۹۸

آیا ترامپ در انتخابات 2020 پیروز می شود؟


مسائل و فکت های آمریکا
آیا ترامپ خواهد توانست در انتخاباتِ‌ 2020 پیروز شود؟ استدلالاتِ محکمِ بسیاری هم در ردِ این احتمال و هم در تأییدِ آن وجود دارد که می توانید در اینجا بخوانیدشان. اما یک چیز قطعی است و آن اینکه اگر ترامپ بخواهد مجدداً در 2020 رأی بیاورد لازم است جایگاهِ خود را در خیلی از ایالتهای اصطلاحاً «چرخشی» (swing states) که نقشِ کلیدی در انتخابات دارند ارتقاء دهد. این ایالتها دائماً بینِ کاندیداهای دموکرات و جمهوریخواه در حالِ نوسان و دست به دست شدن هستند. در سالِ 2016 ترامپ تقریباً‌ همه ی این ایالتها را با خود همراه کرد، اما از آن موقع تا کنون، نظرِ خیلی مردم از جنابِ رئیس جمهور برگشته است. نمودارِ فوق جایگاهِ کنونیِ ترامپ را در این ایالتهای پرکشاکش، و نیز میزانِ مقبولیتِ‌ او در مقایسه با رؤسای جمهورِ قبلی را نشان می دهد.

مطالب مرتبط

آیا ترامپ در انتخابات 2020 پیروز می شود؟

مسائل و فکت های آمریکا
آیا ترامپ خواهد توانست در انتخاباتِ‌ 2020 پیروز شود؟ استدلالاتِ محکمِ بسیاری هم در ردِ این احتمال و هم در تأییدِ آن وجود دارد که می توانید در اینجا بخوانیدشان. اما یک چیز قطعی است و آن اینکه اگر ترامپ بخواهد مجدداً در 2020 رأی بیاورد لازم است جایگاهِ خود را در خیلی از ایالتهای اصطلاحاً «چرخشی» (swing states) که نقشِ کلیدی در انتخابات دارند ارتقاء دهد. این ایالتها دائماً بینِ کاندیداهای دموکرات و جمهوریخواه در حالِ نوسان و دست به دست شدن هستند. در سالِ 2016 ترامپ تقریباً‌ همه ی این ایالتها را با خود همراه کرد، اما از آن موقع تا کنون، نظرِ خیلی مردم از جنابِ رئیس جمهور برگشته است. نمودارِ فوق جایگاهِ کنونیِ ترامپ را در این ایالتهای پرکشاکش، و نیز میزانِ مقبولیتِ‌ او در مقایسه با رؤسای جمهورِ قبلی را نشان می دهد.

مطالب مرتبط