طرفداران ترامپ هنگام سخنرانی انتخاباتی او شعارهای نژادپرستانه سر دادند
۲۷ تیر ۱۳۹۸
ترامپ دوباره رییس جمهور می‌شود! نه؟
۲۷ تیر ۱۳۹۸
ساپورت
 

گزارش واشنگتن پست از چالش پذیرش ساپورت به عنوان یک پوشش متعارف در آمریکا

آیا اصلا ساپورت، شلوار است ؟!

ویدئوهای تحلیلی
 


 

آیا ساپورت شلوار محسوب می شود؟ ساپورت محصول مد دهه 80 است که از همان سال های ابتدا مورد بحث در میان جامعه شناسان آمریکایی بوده است. در دهه 2000 این مد دوباره به جامعه آمریکا بازگشت و بحث پیرامون این موضوع که آیا ساپورت بعنوان یک پوشش در میان عرف آمریکایی ها باید تعریف شود یا خیر مطرح شد. در این ویدئو گزارش واشنگتن پست از چالش پذیرش ساپورت در جامعه آمریکا را مشاهده می کنید.


 

 
 
آخرین ویدئوها: