ترامپ به ملت ایران توهین کرد
۱۵ خرداد ۱۳۹۸
کلیشه ها و واقعیت های آمریکا
۱۵ خرداد ۱۳۹۸
تحصیل در آمریکا

روایت دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا

یادگیری زبان برای تحصیل در آمریکا

در این ویدئو چند دانشجوی ایرانی در حال تحصیل در آمریکا از تجربیات خود در مورد تسلط بر زبان انگلیسی در سفر به آمریکا را بیان می کنند .


مطالب مرتبط

آمریکا 360

روایت دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا

یادگیری زبان برای تحصیل در آمریکا

در این ویدئو چند دانشجوی ایرانی در حال تحصیل در آمریکا از تجربیات خود در مورد تسلط بر زبان انگلیسی در سفر به آمریکا را بیان می کنند .