یادگیری زبان برای تحصیل در آمریکا
۱۵ خرداد ۱۳۹۸
نظر شهروندان آمریکایی در خصوص تهدید ایران برای آمریکا
۱۵ خرداد ۱۳۹۸
آمریکا 360

روایت دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا

کلیشه ها و واقعیت های آمریکا

این ویدیو یک پروژه کلاسی است که با همکاری تعدادی از دانشجویان ایرانی و آمریکایی در یکی از دانشگاههای آمریکا تهیه شده است.
فیلم مصاحبه با تعدادی از دانشجویان و اساتید درباره فرهنگ آمریکایی است . مصاحبه شوندگان از نحوه برخورد با دانشجویان با حجاب در آمریکا، فرهنگ رابطه عاطفی، تفاوت واقعیت آمریکا با کلیشه های ما و غیره سخن می گویند.


مطالب مرتبط

آمریکا 360

روایت دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا

کلیشه ها و واقعیت های آمریکا

این ویدیو یک پروژه کلاسی است که با همکاری تعدادی از دانشجویان ایرانی و آمریکایی در یکی از دانشگاههای آمریکا تهیه شده است.
فیلم مصاحبه با تعدادی از دانشجویان و اساتید درباره فرهنگ آمریکایی است . مصاحبه شوندگان از نحوه برخورد با دانشجویان با حجاب در آمریکا، فرهنگ رابطه عاطفی، تفاوت واقعیت آمریکا با کلیشه های ما و غیره سخن می گویند.