گزارش AP از مشکلات دریاچه Tidal Basin واشنگتن
۹ خرداد ۱۳۹۸
بررسی چگونگی شفافیت فرایند قانون گذاری و رای گیری در کنگره آمریکا
۹ خرداد ۱۳۹۸

هزینه های مربوط به بهداشت و سلامت در آمریکا چگونه است؟