گزارش CBS از کاهش نرخ حملات قلبی در افراد مسن در آمریکا
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
سیاستمداران آمریکا چگونه در حال ترول کردن رسانه ها هستند؟
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 

هزینه های زندگی در شهر بوستون

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

یکی از پارامترهای مهمی که در انتخاب محل سکونت از اهمیت زیادی برخوردار است میزان هزینه های زندگی در آن محل می باشد. شهرهای مختلف براساس میزان هزینه های زندگی در آنها به شهرهای گران قیمت و ارزان قیمت تقسیم می شوند.
در این ویدئو میزان هزینه های زندگی در شهر بوستون از ایالت ماساچوست آمریکا بر اساس سبک زندگی با هزینه های پایین نشان داده شده است.


 

 
 
آخرین ویدئوها: