گزارش CBS از کاهش نرخ حملات قلبی در افراد مسن در آمریکا
1 ژوئن 2019
سیاستمداران آمریکا چگونه در حال ترول کردن رسانه ها هستند؟
2 ژوئن 2019
 

هزینه های زندگی در شهر بوستون

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

یکی از پارامترهای مهمی که در انتخاب محل سکونت از اهمیت زیادی برخوردار است میزان هزینه های زندگی در آن محل می باشد. شهرهای مختلف براساس میزان هزینه های زندگی در آنها به شهرهای گران قیمت و ارزان قیمت تقسیم می شوند.
در این ویدئو میزان هزینه های زندگی در شهر بوستون از ایالت ماساچوست آمریکا بر اساس سبک زندگی با هزینه های پایین نشان داده شده است.


 

 
 
آخرین ویدئوها: