نارضایتی مردم آمریکا از شایعه پراکنی در شبکه های اجتماعی
1 ژوئن 2019
مستند کالیفرنیا ، ایالت ورشکسته
1 ژوئن 2019
 

ناامنی غذایی درمیان دانشجویان کالج های آمریکا

ویدئوهای تحلیلی
 


 

این ویدئو فیلمی کوتاه درباره عدم امنیت غذایی دانشجویان و دسترسی نداشتن آنها به غذای سالم و مقرون به صرفه میباشد . در این ویدئو دلایل عدم امنیت غذایی را در جامعه آمریکا بخصوص در میان دانشجویان بررسی می شود و آثار و تبعات این ناامنی بر زندگی و رفتار دانشجویان نیز اعلام می شود.


 

 
 
آخرین ویدئوها: