نارضایتی مردم آمریکا از شایعه پراکنی در شبکه های اجتماعی
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
گزارش CBS از کاهش نرخ حملات قلبی در افراد مسن در آمریکا
۱۱ خرداد ۱۳۹۸
 

ناامنی غذایی درمیان دانشجویان کالج های آمریکا

ویدئوهای تحلیلی
 


 

این ویدئو فیلمی کوتاه درباره عدم امنیت غذایی دانشجویان و دسترسی نداشتن آنها به غذای سالم و مقرون به صرفه میباشد . در این ویدئو دلایل عدم امنیت غذایی را در جامعه آمریکا بخصوص در میان دانشجویان بررسی می شود و آثار و تبعات این ناامنی بر زندگی و رفتار دانشجویان نیز اعلام می شود.


 

 
 
آخرین ویدئوها: