گزارش NBC از تلاش دانشمندان آمریکا برای استفاده از انرژی زمین گرمایی و کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
پرونده ویژه «فارین افرز»؛ عصر فروپاشی هژمونی آمریکا
۲۴ خرداد ۱۳۹۸
 

گزارش TIME از شروع رقابت انتخاباتی 2020 آمریکا

من یک نامزد هستم

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

در هفته های گذشته اشخاص متفاوتی اقدام به اعلام حضور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 کرده اند. در این ویدئو مولی بال و فیلیپ الیوت خبرنگاران TIME در گزارشی به معرفی و تشریح نظرات تعدادی از نامزدهای انتخابات پرداخته و انتظارات افکار عمومی آمریکا از حضور آنها در انتخابات را نیز بیان کرده اند.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: