سیاستمداران آمریکا چگونه در حال ترول کردن رسانه ها هستند؟
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
نظر شهروندان آمریکایی در خصوص روابط مستقیم دیپلماسی با ایران؟
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 

نادیده گرفتن شیوع بدرفتاری جنسی در مدارس نیویورک

ویدئوهای تحلیلی
 


 

در این ویدئو در یک گفتگوی تلویزیونی به بررسی مسئله شیوع بدرفتاری جنسی در مدارس نیویورک پرداخته شده است .
مسئله ی قابل تأمل در این میان بی تفاوتی و نادیده گرفتن شیوع بدرفتاری جنسی در مدارس نیویورک است . شرایط سختی برای جابجای دانش آموز مورد تجاوز قرار گرفته به مدرسه دیگر از این دست بی تفاوتی هاست و گاهاً مشاهده می شود دانش آموز مجبور میشود در کلاس کنار فرد متعرض بنشیند و درس بخواند که این امر به مرور زمینه ساز تعرضات بعدی را فراهم می کند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: