خزانه‌داری آمریکا بخشی از صنعت پتروشیمی ایران را تحریم کرد
۱۷ خرداد ۱۳۹۸
گزارش CBS از قرنطینه شدن صدها دانشجوی مبتلا به سرخک در کالیفرنیا
۱۸ خرداد ۱۳۹۸
شکاف طبقاتی

www.usfacts.ir

 

گزارش PBS از شکاف طبقاتی و بی عدالتی اقتصادی در آمریکا

تفاوت زندگی در مناطق مرفه با مناطق غیرمرفه

ویدئوهای لنز آمریکا
 
 


 

آیا در آمریکا با تغییر محل سکونت به نقاطی دیگر موجبات ترقی و بهبود شرایط اقصادی فراهم می گردد؟
اقتصاددان های آمریکایی به این نتیجه رسیده اند که کودکان آمریکایی شانس انجام کارهایی بهتر از شغل والدین خود در یک منقطه جغرافیایی را ندارند اما والدین می توانند با تغییر محل زندگی خود و نقل مکان خانواده خود به محله های بهتر که مدارس بهتری نیز دارند، گام مفیدی در شکل گیری آینده اقتصادی فرزندان خود بردارند.
در این ویدئو پاو سالمن خبرنگار بخش اقتصاد شبکه PBS آمریکا به بررسی رابطه میان محل زندگی و نابرابری اقتصادی در آمریکا می پردازد.


 

 
 
آخرین ویدئوها: