۹ واقعیت در مورد قانون حمایت از مهاجران DACA
17 ژوئن 2019
واشنگتن‌پست: ترامپ درباره مسائل ایران اعتبار خود را از دست داده است
19 ژوئن 2019
 

گزارش واشنگتن پست از

دردسرهای چاله چوله های خیابان های واشنگتن دی سی

ویدئوهای لنز آمریکا
 
 


 

در این ویدئو واشنگتن پست در گزارشی اقدام به بررسی وضعیت خیابان های واشنگتن دی سی پرداخته و اقدامات مسئولین برای حل این مشکل را بیان می کند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: