هزینه های زندگی در شهر بوستون آمریکا
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
نادیده گرفتن شیوع بدرفتاری جنسی در مدارس نیویورک
۱۲ خرداد ۱۳۹۸
 

سیاستمداران آمریکا چگونه رسانه ها را ترول می کنند؟

ویدئوهای تحلیلی
 


 

سیاست مداران به منظور نیل به خواسته های خود در حال ترول کردن (بازی دادن) رسانه ها هستند.
با مطرح شدن مساله ی وجود دست نوشته ها پنهانی توسط دوین نونس جمهوری خواه، ادعایی مبنی بر مفقود شدن یکسری پیامک و ترسی که به دلیل زمزمه های وجود یک جامعه ی پنهانی در اف بی آی در میان مردم فراگیر شده، در هفته های اخیر رسانه های خبری سیاسی مدام درگیر پرداختن به این رسوایی های تخیلی مطرح شده توسط حزب جمهوری خواه بوده اند.
و از آنجای که مشخص شد همه ی این سوژه ها که در ابتدا یک بمب خبری به نظر می رسید دروغی بیش نبود، این شبهه پیش آمده که نکند حزب جمهوری خواه به صورت کاملا عمدی و آگاهانه قصد دارد رسانه ها را طعمه قرار دهد و آنها را وادارد به تئوری های توطئه ی مطرح شده توسط این حزب بپردازند تا ذهن مردم را نسبت به اف بی آی و بررسی های مولر مغشوش کنند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: