نظر مردم آمریکا؛ کمکهایی که باراک اوباما به معترضان نتایج انتخابات اخیر ایران می کند در چه حدی است؟
20 ژوئن 2019
در آمریکا پلیس چگونه با مردم و متخلفان برخورد می کند؟ + ۱۷ ویدئو
20 ژوئن 2019
آمریکا 360

روایت دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا

تجربه زندگی دانشجویی در آمریکا

در این ویدیو تعدادی از دانشجویان ایرانی از تجربه های خود از زندگی در آمریکا می گویند. آنها چند توصیه به دانشجویانی که قصد دارند به آمریکا بروند ،دارند.

مطالب مرتبط

آمریکا 360

روایت دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا

تجربه زندگی دانشجویی در آمریکا

در این ویدیو تعدادی از دانشجویان ایرانی از تجربه های خود از زندگی در آمریکا می گویند. آنها چند توصیه به دانشجویانی که قصد دارند به آمریکا بروند ،دارند.