نظر مردم آمریکا؛ کمکهایی که باراک اوباما به معترضان نتایج انتخابات اخیر ایران می کند در چه حدی است؟
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
در آمریکا پلیس چگونه با مردم و متخلفان برخورد می کند؟ + ۱۷ ویدئو
۳۰ خرداد ۱۳۹۸
آمریکا 360

روایت دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا

تجربه زندگی دانشجویی در آمریکا

در این ویدیو تعدادی از دانشجویان ایرانی از تجربه های خود از زندگی در آمریکا می گویند. آنها چند توصیه به دانشجویانی که قصد دارند به آمریکا بروند ،دارند.


آمریکا 360

روایت دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا

تجربه زندگی دانشجویی در آمریکا

در این ویدیو تعدادی از دانشجویان ایرانی از تجربه های خود از زندگی در آمریکا می گویند. آنها چند توصیه به دانشجویانی که قصد دارند به آمریکا بروند ،دارند.