بررسی چگونگی شفافیت فرایند قانون گذاری و رای گیری در کنگره آمریکا
30 می 2019
گزارش NBC از بحران بدهی در دانشگاه های آمریکا
31 می 2019
 

گزارش abc از

باردار شدن همزمان 9 پرستار بخش زایمان یک بیمارستان در پورتلند

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

در این ویدئو گزارش جالبی از شبکه abc آمریکا مشاهده می کنید که در آن به خبر باردار شدن همزمان 9 پرستار بخش زایمان مرکز پزشکی مین در پورتلند پرداخته شده است.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: