آمار ابتلای به سرخک در آمریکا رکورد زد
۹ خرداد ۱۳۹۸
ضرب و شتم دانش آموز دختر توسط پلیس شیکاگو
۹ خرداد ۱۳۹۸
 

گزارش AP از

افزایش تعداد بی خانمانان نیواورلئان

مسائل و فکت های آمریکا
 
 

 

 

نوسازی خانه های تخریب شده پس از طوفان کاترینا منجر به افزایش قیمت اجاره و یا خرید مسکن در نیو اورلئان شد . این افزایش قیمت منجر به افزایش خانواده ها در پناهگاه ها و خیابان ها شد. محققین پیش بینی کرده اند که با افزایش خانواده های بی خانمان که دارای فرزند هستند در آینده افزایش تعداد بی خانمان ها را در پی دارد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: