گزارش Time از تغییرات و تحول در فیسبوک ؛ فیسبوک در حال انجام بزرگ ترین بازطراحی
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
گزارش TIME از شروع رقابت انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا ؛ من یک نامزد هستم
۲۳ خرداد ۱۳۹۸
 

گزارش NBC از

تلاش دانشمندان آمریکا برای استفاده از انرژی زمین گرمایی و کاهش وابستگی به سوخت های فسیلی

ویدئوهای خبری
 
 

 

 

انرژی زمین گرمایی از گرمای طبیعی زیر سطح زمین برای گرم کردن آب استفاده می کند دانشمندان آمریکایی در پی آن هستند تا بتوانند این انرژی را بصورت همگانی استفاده کنند تا شاید این انرژی پاک جایگزین خوبی برای نحوه مصرف انرژی کنونی در آمریکا باشد.

 

 
 
 
آخرین ویدئوها: