چرا نهادهای دولتی آمریکا باید از واشنگتن دی سی به ایالت های مرکزی آمریکا منتقل شوند؟
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
چرا ایالات متحده آمریکا یک دموکراسی واقعی ندارد ؟
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
 

چه کشورهایی عاشق ایالات متحده آمریکا هستند؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

آمریکا به عنوان یکی از قدرت های جهان، حجم موردتوجهی از نقد و انتقادات را به خود اختصاص داده است. اما علیرغم اینکه این کشور دشمنان بسیار زیادی دارد، کشورهای زیادی نیز هستند که از آن حمایت می کنند. بنابراین در این ویدئو به نیمه ی دیگر ماجرا پرداخته شده و مشاهده می کنید کدام کشورها آمریکا را دوست دارند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: