تبعیض نژادی در آمریکا چه گونه خود را نمایش می دهد ؟
28 آوریل 2019
ابراز نظر مجدد رییس جمهور آمریکا راجع به دلیل رابطه با عربستان ؛ آن ها کلی از ما خرید می کنند
28 آوریل 2019
 

پول های کثیف چگونه بر انتخابات آمریکا اثر می گدارند؟

ویدئوهای تحلیلی
 


 

انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا لبریز از سرمایه گزاری های هنگفت انتخاباتی بوده است نامزدهای انتخاباتی بیش از هر وقت دیگری از سرمایه های هنگفتی که مقدار دقیق آنها مشخص نیست و آن را "پول کثیف" می نامند سود جسته اند. در این ویدئو مشاهده می کنید که "پول کثیف" دقیقا چیست و چگونه انتخابات آمریکا را تحت تاثیر خود قرار می دهد؟


 

 
 
آخرین ویدئوها: