چامسکی: جرم ایران، مقاومت موفق در برابر آمریکاست
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
نیویورک‌تایمز: ترامپ گفته نمی‌خواهد با ایران وارد جنگ شود
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
مسئله ایران در آمریکا

واکنش ریچارد نفیو، طراح تحریم های آمریکا در دوره اوباما، به جدایی کشتی جنگی اسپانیا از ناوگروه آمریکا در خلیج فارس

تاریخ انتشار: 25 اردیببهشت 1398
به لحاظ سیاسی، دیپلماتیک و استراتژیک، این زیانی بزرگ برای دولت آمریکاست و نشانه ای از کلافگی تعمیق یافته است و همچنین مقصر دانستن آمریکا در بحرانی ست که دارد به وجود می آید

گزارشی از:خبرگزاری انتخاب

مطالب مرتبط

اخبار و رویدادهای جاری

واکنش ریچارد نفیو، طراح تحریم های آمریکا در دوره اوباما، به جدایی کشتی جنگی اسپانیا از ناوگروه آمریکا در خلیج فارس

تاریخ انتشار: 25 اردیببهشت 1398
به لحاظ سیاسی، دیپلماتیک و استراتژیک، این زیانی بزرگ برای دولت آمریکاست و نشانه ای از کلافگی تعمیق یافته است و همچنین مقصر دانستن آمریکا در بحرانی ست که دارد به وجود می آید

گزارشی از:خبرگزاری انتخاب

مطالب مرتبطسایر مطالب