مرز: بی عدالتی در آمریکا در عصرِ شکافِ ثروت
5 می 2019
سندرز : به فاکس نیوز رفتم تا به طرفداران ترامپ بگویم او به شما دروغ گفت
6 می 2019

تحولِ ناگهانیِ آمریکا در 10 روز

10 Days That Unexpectedly Changed America

نویسنده: استیون ام. گیلون (Steven M. Gillon )

تاریخ انتشار: 2006

موضوع: تاریخ آمریکا

بررسی اجمالی:

تحولِ ناگهانیِ آمریکا در 10 روز مشخص کننده ی ده روزِ سرنوشت سازی است که کشورِ آمریکا را متحول نمود. برای تهیه ی این کتاب و مجموعه ی یاد شده، کانالِ The History Channel از هیأتی از تاریخ شناسانِ برجسته ی کشور از جمله استیون ام. گیلون دعوت کرده است تا به رویدادهای تاریخیِ مهم اما کمتر شناخته شده ای که در آمریکا تحولی پدید آورده است بپردازند. روزهایی که این تیم انتخاب کرده اند روایتگرِ آرمانهای مردمسالارانه ی مهمی است که کشورِ آمریکا بر مبنای آنها تشکیل شده است.

در این کتاب شما از 4 جولای 1776، یا از حمله به دژِ فورت سامتر که آغازگرِ جنگِ داخلی بود، یا از فرودِ نیل آرمسترانگ بر کره ی ماه اثری نمی بینید. اما از 25 ژانویه ی 1787 چرا. در این روز آدمهای شورشیِ دنیل شیس به انبارِ مهماتِ دولتی واقع در اسپرینگفیلدِ ماساچوست حمله نموده و کشورِ تازه تاسیسِ خود را در مسیرِ ایجادِ یک دولتِ مرکزیِ مقتدر قرار داند.

24 ژانویه ی 1848 نیز در این فهرست به چشم می خورد، و آن روزی است که نجاری به نامِ جان مارشال (John Marshall) در بسترِ رودخانه ی کالیفرنیا مقداری ورقه ی طلاییِ درخشان پیدا کرد. این کشف رویای آمریکایی را از این رو به آن رو کرد. یکی دیگر از این تاریخها، روزی است که آلبرت انیشتین، دانشمندِ صلح طلبِ نامدار، ناخواسته از پروژه ی منهتن (Manhattan Project) حمایت کرد و زنجیره ای از وقایعِ هولناکِ بعدی را به جنبش درآورد.

بازسازیِ هر یک از این رویدادها چنان ملموس، قابلِ فهم و دارای دقتِ تاریخی است که کتابِ تحولِ ناگهانیِ آمریکا در 10 روز را مجموعاً تبدیل به تاریخی از کشورِ آمریکا کرده است که از ورودِ نخستین استعمارگران و تماسِ آنها با بومیانِ آمریکا شروع می شود و تا دهه ی 1960 ادامه می یابد و می توان آن را انعکاسی از آمریکای گذشته، حال و آینده دانست.

تحولِ ناگهانیِ آمریکا در 10 روز

10 Days That Unexpectedly Changed America

نویسنده: استیون ام. گیلون (Steven M. Gillon )

تاریخ انتشار: 2006

موضوع: تاریخ آمریکا

بررسی اجمالی:

تحولِ ناگهانیِ آمریکا در 10 روز مشخص کننده ی ده روزِ سرنوشت سازی است که کشورِ آمریکا را متحول نمود. برای تهیه ی این کتاب و مجموعه ی یاد شده، کانالِ The History Channel از هیأتی از تاریخ شناسانِ برجسته ی کشور از جمله استیون ام. گیلون دعوت کرده است تا به رویدادهای تاریخیِ مهم اما کمتر شناخته شده ای که در آمریکا تحولی پدید آورده است بپردازند. روزهایی که این تیم انتخاب کرده اند روایتگرِ آرمانهای مردمسالارانه ی مهمی است که کشورِ آمریکا بر مبنای آنها تشکیل شده است.

در این کتاب شما از 4 جولای 1776، یا از حمله به دژِ فورت سامتر که آغازگرِ جنگِ داخلی بود، یا از فرودِ نیل آرمسترانگ بر کره ی ماه اثری نمی بینید. اما از 25 ژانویه ی 1787 چرا. در این روز آدمهای شورشیِ دنیل شیس به انبارِ مهماتِ دولتی واقع در اسپرینگفیلدِ ماساچوست حمله نموده و کشورِ تازه تاسیسِ خود را در مسیرِ ایجادِ یک دولتِ مرکزیِ مقتدر قرار داند.

24 ژانویه ی 1848 نیز در این فهرست به چشم می خورد، و آن روزی است که نجاری به نامِ جان مارشال (John Marshall) در بسترِ رودخانه ی کالیفرنیا مقداری ورقه ی طلاییِ درخشان پیدا کرد. این کشف رویای آمریکایی را از این رو به آن رو کرد. یکی دیگر از این تاریخها، روزی است که آلبرت انیشتین، دانشمندِ صلح طلبِ نامدار، ناخواسته از پروژه ی منهتن (Manhattan Project) حمایت کرد و زنجیره ای از وقایعِ هولناکِ بعدی را به جنبش درآورد.

بازسازیِ هر یک از این رویدادها چنان ملموس، قابلِ فهم و دارای دقتِ تاریخی است که کتابِ تحولِ ناگهانیِ آمریکا در 10 روز را مجموعاً تبدیل به تاریخی از کشورِ آمریکا کرده است که از ورودِ نخستین استعمارگران و تماسِ آنها با بومیانِ آمریکا شروع می شود و تا دهه ی 1960 ادامه می یابد و می توان آن را انعکاسی از آمریکای گذشته، حال و آینده دانست.

کتب مرتبط :