درون فرقه کو کلاس کلان ( Ku Klux Klan) چه میگذرد ؟
28 آوریل 2019
آمریکا آنقدر که می‌پندارد قدرتمند نیست
29 آوریل 2019
اخبار و رویدادهای جاری

تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا جان ۴۰ هزار نفر را گرفته است

تاریخ انتشار: 9 اردیبهشت 1398

گزارشی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا به کشته شدن دست‌کم ۴۰ هزار نفر در این کشور آمریکای لاتین منجر شده است. 

این گزارش ۲۷ صفحه‌ای که روز پنجشنبه توسط دو اقتصاددادن در اندیشکده «پژوهش‌های سیاست اقتصادی» منتشر شده، تحریم‌ها را یکی از ابزارهای «تنبیه جمعی» علیه مردم ونزوئلا توصیف می‌کند. 

در بخشی از این گزارش آمده است: «تحریم‌ها مردم ونزوئلا را از داروهای حیاتی، تجهیزات پزشکی، غذا و سایر کالاهای وارداتی اساسی محروم کرده‌اند. تحریم‌های آمریکا به دنبال خرابکاری در اقتصاد ونزولا و  تغییر حکومت در این کشور هستند.»

نگارندگان این گزارش تصریح کرده‌اند تحریم‌ها مصداق «تنبیه دسته‌جمعی جمعیت شهروندان» هستند که آمریکا به موجب معاهده‌های بین‌المللی ژنو و لاهه از به کار بردن آن محروم شده‌اند. 

در این گزارش آمده است: «ما به این نتیجه رسیدیم که تحریم‌ها لطمات بسیار جدی به زندگی و سلامت انسان‌ها وارد کرده‌اند و از جمله به مرگ بیش از ۴۰ هزار نفر از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ منجر شده‌اند. ما همچنین به این نتیجه رسیده‌اند که این تحریم‌ها مصداق تعریف تنبیه دسته‌جمعی جمعیت غیرنظامیان، طبق توضیحات مطرح‌شده در معاهده‌های بین‌المللی ژنو و لاهه هستند.»

نگارندگان خاطرنشان کرده‌اند اعمال این تحریم‌ها طبق قوانین بین‌المللی و معاهداتی که آمریکا امضا کرده غیرقانونی محسوب می‌شوند و قوانین داخلی آمریکا را نیز نقض می‌کنند.

گزارشی از : خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط

اخبار و رویدادهای جاری

تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا جان ۴۰ هزار نفر را گرفته است

تاریخ انتشار: 9 اردیبهشت 1398

گزارشی که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا به کشته شدن دست‌کم ۴۰ هزار نفر در این کشور آمریکای لاتین منجر شده است. 

این گزارش ۲۷ صفحه‌ای که روز پنجشنبه توسط دو اقتصاددادن در اندیشکده «پژوهش‌های سیاست اقتصادی» منتشر شده، تحریم‌ها را یکی از ابزارهای «تنبیه جمعی» علیه مردم ونزوئلا توصیف می‌کند. 

در بخشی از این گزارش آمده است: «تحریم‌ها مردم ونزوئلا را از داروهای حیاتی، تجهیزات پزشکی، غذا و سایر کالاهای وارداتی اساسی محروم کرده‌اند. تحریم‌های آمریکا به دنبال خرابکاری در اقتصاد ونزولا و  تغییر حکومت در این کشور هستند.»

نگارندگان این گزارش تصریح کرده‌اند تحریم‌ها مصداق «تنبیه دسته‌جمعی جمعیت شهروندان» هستند که آمریکا به موجب معاهده‌های بین‌المللی ژنو و لاهه از به کار بردن آن محروم شده‌اند. 

در این گزارش آمده است: «ما به این نتیجه رسیدیم که تحریم‌ها لطمات بسیار جدی به زندگی و سلامت انسان‌ها وارد کرده‌اند و از جمله به مرگ بیش از ۴۰ هزار نفر از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ منجر شده‌اند. ما همچنین به این نتیجه رسیده‌اند که این تحریم‌ها مصداق تعریف تنبیه دسته‌جمعی جمعیت غیرنظامیان، طبق توضیحات مطرح‌شده در معاهده‌های بین‌المللی ژنو و لاهه هستند.»

نگارندگان خاطرنشان کرده‌اند اعمال این تحریم‌ها طبق قوانین بین‌المللی و معاهداتی که آمریکا امضا کرده غیرقانونی محسوب می‌شوند و قوانین داخلی آمریکا را نیز نقض می‌کنند.

گزارشی از : خبرگزاری فارس

مطالب مرتبط