من این پایین آمده ام تا فراموش شوم
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
آیا می توانید یک کشور را از روی نقشه جهان نام ببرید؟
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
 

قسمت سیزدهم مجموعه تاریخ آمریکا

برده داری

سری ویدئوهای آموزشی تاریخ آمریکا
 


 

در این قسمت جان گرین در مورد عرف عجیب و غریب آمریکا یعنی برده داری به شما خواهد گفت. جان برایتان توضیح می دهد که زندگی کردن به عنوان یک برده در آمریکای قرن نوزده به چه شکل بوده و چطور برده ها تا جایی که ممکن بود در مقابل سرکوب شدن مقاومت کردند. شما از مزارع پنبه، تنبیهات وحشیانه ی برده ها، زندگی روزمره ی آنها و قیام هایشان خواهید شنید. نت ترنر، هریت تابمن و پیتر شلاق خورده هم سر و کله شان پیدا می شود. برده داری به عنوان یک عرف، قطعا تاریک ترین نقطه در تاریک امریکا محسوب می شود و آنها هنوز با گذشت 150 سال از لغو برده داری درگیر پس لرزه ها و عواقب آن هستند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: