چند کشته و هزاران آواره در اثر بزرگترین سیل در Midwest
29 آوریل 2019
چه کشورهایی عاشق ایالات متحده آمریکا هستند؟
29 آوریل 2019
 

چرا نهادهای دولتی آمریکا باید از واشنگتن دی سی به ایالت های مرکزی آمریکا منتقل شوند؟

ویدئوهای تحلیلی
 


 

عدم تناسب جمعیت در شهر های مختلف آمریکا از مسائل جدید این کشور محسوب می شود و شهرهای مرکزی نسبت به گذشته ی خود کوچکتر شده اند . شهر دیترویت نسبت به سالهای پس از جنگ دو سوم جمعیت خود را از دست داده است . در شهر کلیولند در سال 1950 نزدیک به یک میلیون نفر زندگی می کردند که این تعداد به کمتر از 400 هزار نفر رسیده است و بسیاری از صنایع و تولیدی های این شهر ها تعطیل شده اند.
در این ویدئو به مسئله افزایش عدم تناسب جمعیت در شهرهای آمریکا و نابودی صنایع و تولیدی های شهرهای مختلف پرداخته و دلایل انتقال نهادهای دولتی آمریکا از واشنگتن دی سی به ایالت های مرکزی آمریکا را بررسی می کند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: