آیا افزایش آمار خودکشی در آمریکا نشان از ظهور بحران در دموکراسی آمریکایی ست؟
9 آوریل 2019
نظر مردم آمریکا درباره ی ماهیت برنامه ی هسته ای ایران
10 آوریل 2019

مستند قمار بازنشستگی

The Retirement Gamble


کارگردان : مارسلا جاویریا ، مارتین اسمیت ( Marcela Gaviria, Martin Smith  )
محصول : شبکه FRONTLINE سال 2013 آمریکا
ژانر : اجتماعی - اقتصادی
زبان : انگلیسی (زیرنویس فارسی)

توضیحات:

آمریکا با بحران بازنشستگی مواجه شده است. از طرفی مشکلات پولی مردم آمریکا در حال افزایش است و آنها به دنبال برداشت پول از حساب بازنشستگی خود هستند . در نظرسنجی ها نیمی از مردم آمریکا می گویند که استطاعت مالی جمع کردن پول برای دوران بازنشستگی ندارند. یک سوم مردم آمریکا تقریباً هیچ پس اندازی برای بازنشستگی ندارند که این امر موجب این شده که بیشتر مردم باید بیشتر کار کنند تا پول بیشتری برای دوران بازنشستگی خود پس اندازه کنند.
مستند "قمار بازنشستگی" که توسط برنامه FrontLine شبکه PBS آمریکا در سال 2013 تهیه شده است، به مسئله ی بیمه بازنشستگی و نحوه ی حافظت از پس انداز های بازنشستگی مردم آمریکا توسط موسسات مالی آمریکا می پردازد.

مطالب مرتبط :

مستند قمار بازنشستگی

The Retirement Gamble


کارگردان : مارسلا جاویریا ، مارتین اسمیت ( Marcela Gaviria, Martin Smith  )
محصول : شبکه FRONTLINE سال 2013 آمریکا
ژانر : اجتماعی - اقتصادی
زبان : انگلیسی (زیرنویس فارسی)

توضیحات:

آمریکا با بحران بازنشستگی مواجه شده است. از طرفی مشکلات پولی مردم آمریکا در حال افزایش است و آنها به دنبال برداشت پول از حساب بازنشستگی خود هستند . در نظرسنجی ها نیمی از مردم آمریکا می گویند که استطاعت مالی جمع کردن پول برای دوران بازنشستگی ندارند. یک سوم مردم آمریکا تقریباً هیچ پس اندازی برای بازنشستگی ندارند که این امر موجب این شده که بیشتر مردم باید بیشتر کار کنند تا پول بیشتری برای دوران بازنشستگی خود پس اندازه کنند.
مستند "قمار بازنشستگی" که توسط برنامه FrontLine شبکه PBS آمریکا در سال 2013 تهیه شده است، به مسئله ی بیمه بازنشستگی و نحوه ی حافظت از پس انداز های بازنشستگی مردم آمریکا توسط موسسات مالی آمریکا می پردازد.