گزارش وایس از درون زندان مخصوص کهنه سربازان آمریکایی
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
قدم زدن در خیابان ها وقتی سیاه پوستی
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
 

کیفیت زندگی کارگران با حداقل حقوق در آمریکا چگونه است ؟

ویدئوهای لنز آمریکا
 


 

در ایالت واشنگتن، بالاترین میزانِ حداقل حقوق در کشور پرداخت می شود، برابر با 9.32دلار. آیا در این ایالت، کارگرانِ با درآمدِ پایین، بدونِ دریافتِ کمک های دولتی از پسِ نیازهای اساسیِ زندگی شان برمی آیند؟ خبرنگار اقتصادی، پاول سالمِن، کیفیت زندگیِ یکی از مسئولانِ جابه جاییِ چمدان ها در فرودگاهِ سیاتل-تاکوما و یکی از کارمندانِ مک دونالدز را بررسی می کند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: