preloder
گزارش وایس از درون زندان مخصوص کهنه سربازان آمریکایی
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
قدم زدن در خیابان ها وقتی سیاه پوستی
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
 

کیفیت زندگی کارگران با حداقل حقوق در آمریکا چگونه است ؟

ویدئوهای لنز آمریکا
 


 

در ایالت واشنگتن، بالاترین میزانِ حداقل حقوق در کشور پرداخت می شود، برابر با 9.32دلار. آیا در این ایالت، کارگرانِ با درآمدِ پایین، بدونِ دریافتِ کمک های دولتی از پسِ نیازهای اساسیِ زندگی شان برمی آیند؟ خبرنگار اقتصادی، پاول سالمِن، کیفیت زندگیِ یکی از مسئولانِ جابه جاییِ چمدان ها در فرودگاهِ سیاتل-تاکوما و یکی از کارمندانِ مک دونالدز را بررسی می کند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: