مستند تجارت حوادث طبیعی
۱۷ فروردین ۱۳۹۸
انواع مالیات در ایالات متحده آمریکا
۱۸ فروردین ۱۳۹۸
 

گزارش Vox از

جنگ فرهنگی میان پزشکان و قابله ها در آمریکا

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

یک نگاه تاریخی عمیق می تواند پاسخ این سوال را بدهد که چرا در زمینه ی استفاده از تجربه و مهارت قابله ها آمریکا بسیار عقب تر از سایر کشورهای بزرگ و پیشرفته است ؟
علیرغم اینکه آمریکا بیش از هر کشور توسعه یافته ی دیگری هزینه صرف مخارج مربوط به حفاظت از سلامت می کند، بالاترین نرخ مرگ و میر مربوط به بارداری و زایمان را به خود اختصاص داده است.
اما چه چیزی باعث شده که مراقبت های مربوط به سلامتی مادر و نوزاد در آمریکا تا به این اندازه متفاوت از سایر کشورهای توسعه یافته به نظر برسد؟
جدای از دلایل دیگر؛ این قابله ها هستند که باعث این تفاوت شده اند. قابله ها در کمتر از ده درصد زایمان ها در آمریکا نقش دارند، حال آنکه در کشورهایی همچون سوئد، دانمارک و فرانسه حدود سه چهارم کل زایمان ها زیرنظر آنها اتفاق می افتد.
در بریتانیا نیز قابله ها نیمی از کل نوزادان را به دنیا می آورند، از جمله هر سه فرزند کیت میدلتون؛ عروس خانواده ی سلطنتی. اما اگر قابله ها آنقدر خوب اند که در تولد فرزندان خانواده ی سلطنتی از آنها استفاده می شود، چرا در کشور ما اینطور نیست؟


 

 
 
آخرین ویدئوها: