preloder
ایالات متحده آمریکا در یک نگاه
۱۰ فروردین ۱۳۹۸
مستند ملت اسلحه
۱۱ فروردین ۱۳۹۸
www.usfacts.ir
 

سیستم مالیات ها در آمریکا به زبان ساده

مالیات ها در آمریکا چگونه اظهار و محاسبه می شود؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

در این ویدئو نحوه محاسبه و اظهار مالیات ها در آمریکا شرح داده می شود . هم چنین نرم افزارهای مورد استفاده برای محاسبه و اظهار مالیات ها در آمریکا معرفی می شوند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: