ایالات متحده آمریکا در یک نگاه
۱۱ فروردین ۱۳۹۸
مستند ملت اسلحه
۱۱ فروردین ۱۳۹۸
www.usfacts.ir
 

سیستم مالیات ها در آمریکا به زبان ساده

مالیات ها در آمریکا چگونه اظهار و محاسبه می شود؟

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

در این ویدئو نحوه محاسبه و اظهار مالیات ها در آمریکا شرح داده می شود . هم چنین نرم افزارهای مورد استفاده برای محاسبه و اظهار مالیات ها در آمریکا معرفی می شوند.


 

 
 
آخرین ویدئوها: