شلدون ادلسون کیست و چه تأثیری بر سیاستهای ترامپ در قبال اسرائیل دارد؟
27 مارس 2019
نسل بدون شغل
27 مارس 2019
 

سیستم مالیات ها در آمریکا به زبان ساده

مالیات فدرال

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

در این ویدئو به شما توضیح داده می شود که چگونه مالیات فدرال را پرداخت کنید و آیا مالیات فدرال به در آمد شما کمک می کند یا خیر؟


 

 
 
آخرین ویدئوها: