شلدون ادلسون کیست و چه تأثیری بر سیاستهای ترامپ در قبال اسرائیل دارد؟
۷ فروردین ۱۳۹۸
نسل بدون شغل
۷ فروردین ۱۳۹۸
 

سیستم مالیات ها در آمریکا به زبان ساده

مالیات فدرال

ویدئوهای آمریکاشناسی
 


 

در این ویدئو به شما توضیح داده می شود که چگونه مالیات فدرال را پرداخت کنید و آیا مالیات فدرال به در آمد شما کمک می کند یا خیر؟


 

 
 
آخرین ویدئوها: